Rapporteringsmeddelande 9.6.2023 – 24/2023

Rapportörsportal kommer att ha ett serviceavbrott på måndag 12 jun 2023 fr.o.m. 7:30 | EBA EIOPA Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionens nya rapporteringssystems rapportörsportal kommer att ha ett serviceavbrott på måndag 12 jun 2023 fr.o.m. 7:30. Serviceavbrottet varar i cirka två timmar.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka för rapportörerna.

Närmare upplysningar

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
    NewReportingSystem@fiva.fi