Rapporteringsmeddelande 4.4.2023 – 12/2023

Rapportörsportalen i Finansinspektionens nya rapporteringssystem har utökats med datainsamlingar och en diskussionsfunktion | EBA EIOPA Nationell rapportering (Virati)

Serviceavbrottet i rapportörsportalen i Finansinspektionens rapporteringssystem har upphört. Rapportörsportalen har utökats med rapporteringsskyldigheter för följande datainsamlingar:

  • Ränterisk (R)
  • Kreditriskrapport Läge inom banksystemet (S)
  • Rapport om belåningsgraden (LTC)

Ovan nämnda rapporter ska lämnas via Finansinspektionens rapportörsportal enligt uppgifterna fr.o.m. den 31 mars 2023.

Diskussion som gäller EBAs och EIOPAs rapporter samt de ovan nämnda tre nationella rapporterna mellan Finansinspektionen och rapportören överförs till rapportörsportalen. Diskussionsfunktionen i rapportörsportalen ersätter stegvis den nuvarande diskussionen i e-postlådor. Följande EBAs och EIOPAs e-postlådor tas ur bruk i slutet av juni 2023:

  • EBAs ITS-rapportering: EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
  • Solvens II rapportering: S2raportointi(at)fiva.fi
  • Pension Fund -rapporteringen: PFHelpdesk(at)fiva.fi


I rapporteringssystemets bruksanvisningar finns närmare anvisningar om hur diskussionsfunktionen tas i bruk. Diskussionsfunktionen tas inte i bruk i valideringstjänsten.

I webbtjänsten finns dokumentet Kända problem i rapportörsportalen. Vi ber användarna vara i kontakt om eventuella nya brister i systemet.

Rapporteringssystemets bruksanvisningar har publicerats på Finansinspektionens webbplats:
Finansinspektionens anvisningar för rapportering av ekonomisk ställning och risker i företag under tillsyn

Det går att logga in i rapportörsportalen via följande webbadress: https://raportointi.finanssivalvonta.fi


Närmare information

  • Närmare information om revideringen av rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.
  • Finansinspektionens anvisning om användarrättigheterna till rapporteringssystemet.


Närmare upplysningar lämnas av

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem(at)finanssivalvonta.fi