Rapporteringsmeddelande 22.12.2022 – 41/2022

Inbjudan till presentation av Finansinspektionens rapportörsportalen | EBA

Finansinspektionen ordnar den 10 januari 2023 kl. 9.00–10.30 ett webbinarium för tillsynsobjekten om revideringen av rapporteringen av finansiell ställning och risker.

Evenemanget kommer att fokusera på att presentera funktionerna i den nya rapportörsportalen ur ett EIOPA rapporteringsperspektiv.

Program:

 • Webbinariet öppnas
 • Presentation av rapporteringssystemet
 • Diskussion

På webbinariet behandlas även deltagarnas frågor som kan skickas till NewReportingSystem(at)fiva.fi fram till den 6 januari 2022.

Webbinariet ordnas som ett Teams-möte, om vilket det görs en bandupptagning som kommer att publiceras på Finansinspektionens Youtube-kanal. Webbinariet hålls på finska.

En länk till webbinariet skickas i samband med bekräftelsen av att anmälan mottagits. Anmälan till webbinariet ska göras via den bifogade länken senast den 9 januari 2023.

Länk till anmälan om deltagande.

Närmare upplysningar

 • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
  NewReportingSystem(at)finanssivalvonta.fi
 • Frågor om Solvency 2 rapporteringen:
  S2Helpdesk(at)finanssivalvonta.fi
 • Frågor om Pension Fund rapporteringen:
  PFHelpdesk(at)finanssivalvonta.fi