Rapporteringsmeddelande 21.12.2022 – 40/2022

Datainsamlingar har lagts till i rapportörsportal för Finansinspektionens nya rapporteringssystem | EIOPA

EIOPA datainsamlingar har lagts till Finansinspektionens nya rapporterings rapportörsportal.

Användarrättigheterna till det nya rapporteringssystemet fungerar i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, och rapportörerna ska själva hantera rättigheterna. Rapportörerna ska ha användarrättigheter innan de första gången loggar in i rapportörsportalen. Finansinspektionen har publicerat anvisningar om rättigheterna till det nya rapporteringssystemet. Tjänsten Suomi.fi-fullmakter innehåller även egna anvisningar samt stöd för användning av tjänsten. Samma användarrättigheter fungerar i båda rapportörsportalen och valideringstjänsten.

Rapportörsportal innehåller rapporteringsskyldigheterna för de följande datainsamlingar:

 • S2 AES
 • S2 AFG
 • S2 ARG
 • S2 QES
 • S2 QFG
 • S2 QRG
 • PF AEE
 • PF AEI
 • PF QEI

Ovan nämnda datainsamlingar ska lämnas via Finansinspektionens rapportörsportal enligt uppgifterna fr.o.m. den 31 december 2022.

Vi ber användarna att underrätta Finansinspektionen om eventuella brister i rapporteringssystemet.
Kända problem i rapportörsportalen.

Rapporteringssystemets bruksanvisningar har publicerats på Finansinspektionens webbplats: Bruksanvisning för rapportering av finansiell ställning och risker i företag under Finansinspektionens tillsyn.

Det går att logga in i rapportörsportal via följande webbadress
https://rapportering.finanssivalvonta.fi.

Närmare information

 • Närmare information om revideringen av rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.
 • Finansinspektionens anvisning om användarrättigheterna till rapporteringssystemet.

Närmare upplysningar lämnas av

 • Frågor om EIOPA rapportering:
  S2Helpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om PF rapportering:
  PFHelpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
  NewReportingSystem(at)fiva.fi