Rapporteringsmeddelande 12.12.2022 – 36/2022

Rapporteringens valideringsservice kommer att ha ett serviceavbrott på tisdag 13 december 2022 fr.o.m. 8:00 | EBA

Finansinspektionens nya Rapporteringens valideringsservice kommer att ha ett serviceavbrott på tisdag 13 december 2022 fr.o.m. 8:00. Vi kommer att informera er när valideringsservicen är tillgänglig för rapportörerna igen.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka för rapportörerna.

Närmare upplysningar

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
    NewReportingSystem(at)fiva.fi