Rapporteringsmeddelande 1.12.2022 – 35/2022

Uppdaterade rapporteringsprogram och arbetsböcker för rapporterna VA, VB, VL, VP och KA i pensionskassor, pensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, tilläggspensionsstiftelser och sjukkassor har publicerats | Nationell rapportering (Virati)

De uppdaterade rapporteringsprogrammen och arbetsböckerna för rapporterna VA, VB, VL, VP och KA i pensionskassor, pensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, tilläggspensionsstiftelser och sjukkassor kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst.

Uppdateringarna gäller blanketterna:

 • VA01e, VA01f, VA02g, VA03e, VA03f
 • VB02f
 • VL01e, VL01f, VL03, VL05, VL061, VL062, VL08e, VL08f
 • VP01, VP02, VP03, VP04
 • KA01, KA02, KA04, KA05

Finansinspektionen publicerade den 2 november 2021 i utlåtande.fi en begäran om utlåtande om förslagen till ändringar i föreskrifter och anvisningar 11/2021, 12/2021, 15/2012, 16/2012, 4/2015 ja 1/2011 samt till ändringar i rapporteringsblanketterna. Finansinspektionen har uppdaterat rapporterna utifrån ändringsförslagen.

Ändringarna träder i kraft fr.o.m. rapporteringstidpunkten den 31 december 2022.

Närmare upplysningar lämnas av

 • Frågor om Virati-rapportering:
  VIRATIHelpdesk(at)fiva.fi

Frågor om rapporteringarnas innehåll

 • VA, VB och KA: ledande redovisningsexpert Marketta Lindén
  e-post marketta.linden(at)fiva.fi
  telefon 09 183 5350
 • VP: ledande matematiker Satu Korhonen
  e-post satu.korhonen(at)fiva.fi
  telefon 09 183 5242