Rapporteringsmeddelande 1.11.2022 – 32/2022

Presentationen av reformen av Finansinspektionens rapporteringssystem har publicerats | EBA EIOPA ESMA Nationell rapportering (Virati)

Presentationsmaterialet om rapporteringsreformen den 28 oktober 2022 har publicerats på Finansinspektionens webbplats.

Presentationsmaterialet översatt till svenska kommer att publiceras så snart som möjligt.

Länk till presentationsmaterialet

Närmare upplysningar

  • Frågor om EBA rapporteringen:
    EBAReportingHelpdesk@fiva.fi
  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
    NewReportingSystem@fiva.fi