Rapporteringsmeddelande 3.10.2022 – 26/2022

Fel i inloggningen till valideringsservice has rättats | EBA

Inloggning till Finansinspektionens nya rapporteringssystems valideringsservice har rättats.

Om rapportören fortfarande har problem med valideringsservice, rekommenderar vi att du kontrollerar att rapportören har fått rättigheterna innan du loggar in. Dessutom måste rapportörer se till att specifikationen för fullmakten antingen är ”ALL” eller motsvarar listan över specifikationer i finanssektors rapporteringskarta när det gäller fullmakt på datainsamlingsnivå.

Upplysningar

Närmare upplysningar

  • Frågor om EBA rapportering:
    EBAReportingHelpdesk@fiva.fi
  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
    NewReportingSystem@fiva.fi