Rapporteringsmeddelande 28.9.2022 – 24/2022

Fel i inloggningen till valideringsservice | EBA

Inloggning till Finansinspektionens nya rapporteringssystems valideringsservice är begränsad för tillfället. Vi ber att användare underrättar Finansinspektionen om eventuella brister i rapporteringssystemet till NewReportingSystem@fiva.fi. Vi kommer att informera användarna när systemets funktionalitet har säkerställts heltäckande.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka rapportörerna.

Närmare upplysningar

  • Frågor om förnyelsen av rapporteringssystemet:
    NewReportingSystem@fiva.fi