Rapporteringsmeddelande 25.8.2022 – 20/2022

Pension Funds taxonomiversion 2.7.0 | EIOPA

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA publicerade taxonomiversion 2.7.0 för Pension Funds -rapporteringen. Dokumentation finns på EIOPAs webbplats.

2.7.0 innehåller 21 nya och 25 ändrade valideringar. För rapporteringen av den europeiska privata pensionsprodukten (PEPP) lades PF.52.01-blanketterna till och blanketterna för förteckningen över tillgångar och grundläggande information ändrades. För vidare information se List of Validations, Detailed Change Log och Annotated Templates på EIOPAs webbplats.

2.7.0 Hotfix publiceras i början av november. Hotfix inkluderar korrigeringar och möjligt ändringar i valideringar.

Den nya taxonomin används fr.o.m. årsrapporteringen 2022 och kvartalsrapporteringen Q4 2022.

Närmare upplysningar

  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Pension Funds -rapporteringen:
    PFHelpdesk(at)fiva.fi