Rapporteringsmeddelande 4.8.2022 – 19/2022

Inspelningen av presentationen om Finansinspektionens rapportörsportal har publicerats | EBA EIOPA ESMA Nationell rapportering (Virati)

Inspelningen av presentationen om rapportörsportal den 2 augusti 2022 har publicerats på Finansinspektionens webbplats. Presentationen är på finska.

Länk till inspelningen av evenemanget.

Närmare upplysningar

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
    NewReportingSystem@fiva.fi