Rapporteringsmeddelande 21.7.2022 – 17/2022

Inbjudan till presentation av Finansinspektionens rapportörsportalen | EBA EIOPA ESMA Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionen ordnar den 2 augusti 2022 kl. 9.00–10.30 ett webbinarium för tillsynsobjekten om revideringen av rapporteringen av finansiell ställning och risker. Evenemanget kommer att fokusera på att presentera funktionerna i den nya rapportörsportalen.

Program:

  • Webbinariet öppnas
  • Presentation av rapporteringssystemet
  • Diskussion

På webbinariet behandlas även deltagarnas frågor som kan skickas till newreportingsystem(at)fiva.fi fram till den 25 juli 2022.

Webbinariet ordnas som ett Teams-möte, om vilket det görs en bandupptagning som kommer att publiceras på Finansinspektionens Youtube-kanal. Webbinariet hålls på finska.

En länk till webbinariet skickas i samband med bekräftelsen av att anmälan mottagits. Anmälan till webbinariet ska göras via den bifogade länken senast den 1 augusti 2022.

Länk till anmälan om deltagande.

Närmare upplysningar

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
    NewReportingSystem@fiva.fi