Rapporteringsmeddelande 1.7.2022 – 14/2022

Valideringstjänsten för Finansinspektionens nya rapporteringssystem har öppnats | EBA

Valideringstjänsten för Finansinspektionens nya rapporteringssystem har öppnats för rapportörerna. Valideringstjänsten är rapportörernas testmiljö. Rapportörerna kan skicka rapporter för granskning till valideringstjänsten innan den officiella rapporten skickas till Finansinspektionen eller upprätta en rapport genom att fylla i webblanketterna för enskilda rapporter.

Användarrättigheterna till det nya rapporteringssystemet fungerar i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, och rapportörerna ska själva hantera rättigheterna. Rapportörerna ska ha användarrättigheter innan de första gången loggar in i valideringstjänsten. Finansinspektionen har publicerat anvisningar om rättigheterna till det nya rapporteringssystemet. Tjänsten Suomi.fi-fullmakter innehåller även egna anvisningar samt stöd för användning av tjänsten.

När valideringstjänsten öppnas innehåller den rapporteringsskyldigheterna för de samfund som ska lämna in följande rapporter:

  • COREP LCR DA (Likviditetstäckningskrav)
  • COREP ALMM (Likviditetsövervakningsmått)

Undantagsvis har rapporteringsskyldigheten för ovan nämnda datainsamlingar skapats för icke-rapporterande kreditinstitut för teknisk prövning.

Ovan nämnda rapporter ska lämnas via Finansinspektionens rapportörsportal enligt uppgifterna fr.o.m. den 31 juli 2022. Rapportörsportalen öppnas för rapportörerna den 15 juli 2022. Andra än ovan nämnda EBA ITS-rapporter överförs till det nya rapporteringssystemet enligt uppgifterna fr.o.m. den 30 september 2022.

Rapporteringssystemets bruksanvisningar har publicerats på Finansinspektionens webbplats.

Det går att logga in i valideringstjänsten via följande webbadress
https://valideringsservice-rapportering.finanssivalvonta.fi

Närmare information

Närmare information om revideringen av rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.

Finansinspektionens anvisning om användarrättigheterna till rapporteringssystemet.

Närmare upplysningar lämnas av

Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem(at)fiva.fi