Rapporteringsmeddelande 8.6.2022 – 10/2022

Presentationen av reformen av Finansinspektionens rapporteringssystem har publicerats | EBA EIOPA ESMA Nationell rapportering (Virati)

Presentationsmaterialet om rapporteringsreformen den 31 maj 2022 har publicerats på Finansinspektionens webbplats.

Länk till presentationsmaterialet

Närmare upplysningar

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
    NewReportingSystem@fiva.fi