Rapporteringsmeddelande 25.4.2022 – 06/2022

Anvisningar för tjänsten Suomi.fi-fullmakter har publicerats för rapportörerna | EBA

Fullmakterna för användning av det nya rapporteringssystemet som Finansinspektionen tar i bruk på sommaren 2022 fungerar i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, och rapportörerna ska själva sköta administrationen av fullmakterna. Administrationen av fullmakter är aktuellt särskilt för de samfund som ska lämna in följande rapporter till Finansinspektionen

  • COREP ALM
  • COREP LCR DA.

Ovan nämnda rapporter ska lämnas in till Finansinspektionen i rapportörsportalen från rapporteringstidpunkten den 31 juli 2022. Det nya rapporteringssystemets testmiljö öppnas för rapportörerna i juni 2022.

Finansinspektionen har publicerat anvisningar om fullmakter för användning för rapportörsportalen. Under våren kommer det att publiceras närmare anvisningar om införandet av Suomi.fi-tjänsterna. Förutom Finansinspektionen erbjuder även tjänsten Suomi.fi-fullmakter egna anvisningar samt stöd för användning av tjänsten.

Anvisningarna om fullmakter för användning av rapportörsportalen

Tidtabellen för övergång till rapportering i rapportörsportalen

Information om fullmakter - Suomi.fi

Närmare upplysningar

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
    NewReportingSystem@fiva.fi