Rapporteringsmeddelande 25.3.2022 – 04/2022

Nya arbetsböcker för Finansinspektionens Rapporteringsprogram kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst | EBA

Finansinspektionens Rapporteringsprogram nya Excel-arbetsböcker kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst. Uppdateringarna av EBAs valideringsregler (den sista 14.3.2022) har beaktats i Rapporteringsprogrammets arbetsböcker. Uppdateringarna inverkar på rapporteringen i kreditinstitut.

Nya arbetsböcker från COREP LR -datainsamlingen (DPM 3.0) måste laddas ner från Jakelu Distributionstjänsten.

Mera information på EBAs webbsidor.

Närmare upplysningar

  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
    EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi