Rapporteringsmeddelande 3.5.2021 – 7/2021

Rapporteringsblanketterna för rapportering om ersättningar kan lämnas till Finansinspektionen

Rapporteringsblanketterna för rapportering om ersättningar (REM BM ja REM HE) kan nu lämnas till Finansinspektionen. FIVA Rapporteringsprogrammets (XBRL/XML) Excel-arbetsböcker kan laddas ner i Jakelu distributionstjänsten. Alla rapportörer som rapporterar om ersättningar ska ladda ner de nya arbetsböckerna. Rapporteringen gäller kreditinstitut och tillhandahållare av investeringstjänster.

I samband med publiceringen av det andra steget av versionen DPM 3.0 (18.3.2021) ändrade EBA taxonomin (1.0.1) för REM- och REM HE-rapporterna retroaktivt för rapporteringstidpunkten 31.12.2020 och preciserade REM-rapporten i formen REM BM (Remuneration Benchmarking Reporting).

REM BM-rapporteringen gäller endast de företag under tillsyn som EBA fastställer.

Praxisen som avser REM HE-rapporten ändras och alla ska lämna in den, fastän det inte skulle finnas något att rapportera. På REM HE-rapporten anmäls de högavlönade anställda som tjänat mer än en miljon euro det aktuella rapporteringsåret eller så ska rapporten skickas tom, dvs. som en nollrapport.

Rapporterna ska inlämnas till Finansinspektionen den 30 juni 2021.

Det är inte tekniskt möjligt att göra alla granskningar i FIVA Rapporteringsprogrammet, men rapporterna kan skickas för granskning i testmiljön innan den officiella rapporten skickas till Finansinspektionen. Det rekommenderas att rapporteringens testmiljö används.

 

Närmare upplysningar

Uppgifter till Finansinspektionen om dem som tjänar mer än en million per år

Rapportörerna får tillgång till en testrapporteringsmiljö

 

Närmare upplysningar lämnas av

EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi