Rapporteringsmeddelande 20.12.2021 – 33/2021

Nya arbetsböcker för Finansinspektionens Rapporteringsprogram kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst | EBA

Finansinspektionens Rapporteringsprogram nya Excel-arbetsböcker kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst. Uppdateringarna av EBAs valideringsregler (den sista 10.12.2021) har beaktats i Rapporteringsprogrammets arbetsböcker. Uppdateringarna inverkar på rapporteringen i värdepappersföretag.

Nya arbetsböcker från dessa EBAs datainsamlingar måste laddas ner från Jakelu Distributionstjänst

  • IF CLASS2 och IF CLASS3 (DPM 3.1).

Mera information på EBAs webbsidor.

Närmare upplysningar

  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML): EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi