Rapporteringsmeddelande 7.12.2021 – 32/2021

Ny version av Finansinspektionens Rapporteringsprogram kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst | EIOPA

Finansinspektionens Rapporteringsprogram version 23.0.3 och nya Excel-arbetsböcker för EIOPAs Solvens II och Pension Fund rapporteringarna kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst.

I Rapporteringsprogrammet har taxonomiändringarna i uppdateringen av version DPM 2.6.0 för EIOPAs rapporter beaktats.


Solvens II – livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag

  • SR.25 blanketterna har tillagts för grupprapporteringen.
  • Träder ikraft från och med 31.12.2021.
  • Arbetsböcker för DPM version 2.0.1 till 2.6.0 som är kompatibla med den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet kan laddas ner från Jakelu Distributionstjänst.


Pension Fund – tilläggspensionsanstalter

  • Träder ikraft från och med 31.12.2021.
  • Arbetsböcker för DPM version 2.3.0, 2.5.0 och 2.6.0 som är kompatibla med den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet kan laddas ner från Jakelu Distributionstjänst.


Användning av testrapportermiljön rekommenderas

  • Det är inte tekniskt möjligt att genomföra alla kontroller i Rapporteringsprogrammet. Rapporterna kan skickas till testrapportermiljön för kontroll innan man skickar den officiella rapporten till Finansinspektionen. Användning av testrapportermiljön rekommenderas.
  • Närmare upplysningar Rapportörerna får tillgång till en testrapporteringsmiljö
  • Finansinspektionen rekommenderar att den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet för rapportering används.


Närmare upplysningar

Supervisory reporting – DPM and XBRL


För mer information vänligen kontakta

  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EIOPAs Solvens II-rapporteringen: S2Helpdesk(at)fiva.fi
  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EIOPAs PF-rapporteringen PFHelpdesk(at)fiva.fi