Rapporteringsmeddelande 5.10.2021 – 25/2021

Solvens II taxonomiversion och Hotfix 2.6.0 för livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag | EIOPA

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA publicerade taxonomiversion 2.6.0 för Solvens II -rapporteringen. Dokumentation finns på EIOPAs webbplats.

2.6.0 inkluderar bland annat nya och avaktiverade valideringar. SR.25 blanketterna har tillagts för grupprapporteringen. För vidare information se List of Validations, Detailed Change Log och Annotated Templates.

2.6.0 Hotfix publiceras i början av november. Hotfix inkluderar korrigeringar och möjligt ändringar i valideringar.

Den nya taxonomin används fr.o.m. årsrapporteringen 2021 och kvartalsrapporteringen Q4 2021.

Närmare upplysningar

  • S2Helpdesk(at)finanssivalvonta.fi