Rapporteringsmeddelande 6.9.2021 – 21/2021

Inbjudan till Finansinspektionens presentation av revideringen av rapporteringssystemet | EBA EIOPA ESMA Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionen ordnar den 23 september 2021 kl. 9.00–10.30 ett webbinarium för tillsynsobjekten om revideringen av rapporteringen av finansiell ställning och risker.

På webbinariet behandlas revideringen av rapporteringssystemet för den maskinläsbara, regelbundna rapporteringen i standardformat som ska inlämnas till Finansinspektionen. Revideringen inverkar på rapporteringen hos Finansinspektionens samtliga tillsynsobjekt (kreditinstitut, liv- och skadeförsäkringsbolag, arbetspensionsbolag, betalningsinstitut, värdepappersföretag och fondbolag, tillhandahållare av virtuella valutor).

Program:

  • Webbinariet öppnas
  • Presentation av projektet och tidtabell
  • Kända tekniska ändringar i rapporteringen
  • Presentation av rapporteringssystemet
  • Diskussion

På webbinariet behandlas även deltagarnas frågor som kan skickas till newreportingsystem(at)fiva.fi fram till den 20 september 2021.

Webbinariet ordnas som ett Teams-möte, om vilket det görs en bandupptagning som kommer att publiceras under Rapportering på Finansinspektionens webbplats. Webbinariet hålls på finska.

En länk till webbinariet skickas i samband med bekräftelsen av att anmälan mottagits. Anmälan till webbinariet ska göras via den bifogade länken senast den 20 september 2021.

Länk till anmälan om deltagande.