Rapporteringsmeddelande 2.2.2021 – 1/2021

I rapporteringen för liv- och skadeförsäkringsbolagen har Solvens II valideringar uppdaterats | EIOPA

Följande Solvens II DPM 2.5.0 valideringar har avaktiverats i enlighet med EIOPAs den 18.1.2021 publicerade uppdateringen:

BV1141
BV1142
BV1143

Närmare uppgifter finns på EIOPAs webbplats.