Rapporteringsmeddelande 2.7.2021 – 18/2021

EBA har publicerat en uppdaterad lista av valideringsreglerna | EBA

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat en uppdaterad lista av valideringsregler 30.6.2021. Uppdateringarna inverkar på rapporteringen i kreditinstitut, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Uppdateringarna inverkar på rapporteringen i

  • COREP LCR DA -, COREP LR -, COREP NSFR -, COREP OF - och G-SII-datainsamlingar (DPM 3.0)
  • FP- och REM HE -datainsamlingar (DPM 2.10).

Finansinspektionen kommer att publicera Finansinspektionens Rapporteringsprogrammets nya Excel-arbetsböcker för dessa datainsamlingar i slutet av juli. Vi meddelar om publikationen med rapporteringsmeddelande.

Mera information på EBAs webbsidor

Närmare upplysningar

  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):

EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi