Rapporteringsmeddelande 22.6.2021 – 16/2021

EBA har publicerat en korrigerad och uppdaterad lista av valideringsreglerna för version DPM 3.0 | EBA

Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA) har publicerat en korrigerad och uppdaterad lista av valideringsreglerna för version DPM 3.0. Uppdateringarna inverkar på rapporteringen i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder. FIVA Rapporteringsprogrammets nya Excel-arbetsböcker kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst.

Korrigeringarna av EBA DPM 3.0 -versionen inverkar på COREP LE - och COREP OF -rapporterna.

Uppdateringen av EBAs valideringsregler inverkar på inlämnandet av AE-, FINREP-, FP-, COREP LCR DA -, COREP LE -, COREP LR -, COREP NSFR - och COREP OF -rapporterna.

Deaktiverat valideringsregler DPM 3.0 (tas i bruk enligt uppgifterna 30.6.2021)

v0712_m, v2852_m, v2854_m, v2284_h, v3799_s, v3800_s, v4890_m, v5299_m, v08921_m, v08922_m, v09184_m, v09787_m, v09788_m, v09789_m, v09790_m, v09791_m, v09792_m, v09793_m, v09794_m, v09795_m, v09799_m, v10061_m, v10062_m, v10064_m, v10067_m, v10068_m, v10070_m, v10071_m, v10073_m, v10075_m, v10076_m, v10078_m, v10079_m, v10080_m, v10081_m, v10083_m, v10085_m, v10157_m, v10165_m, v10175_m, v10200_m, v10236_a, v10489_s, v10494_s, v10564_a, v10663_m

Deaktiverat valideringsregler DPM 2.10

v08921_m, v08922_m, v09184_m

De företag som ska lämna in AE-, FINREP-, FP-, COREP LCR DA -, COREP LE -, COREP LR -, COREP NSFR - och COREP OF -rapporterna ska ladda ner de nya arbetsböckerna i Jakelu Distributionstjänsten.

Närmare information om XBRL-taxonomin och DPM-modellen i anslutning till ITS-rapporteringen finns på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar

  • Frågor om EBAs ITS-rapportering: EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi