Rapporteringsmeddelande 9.6.2021 – 14/2021

EBA ordnar den 29 juni 2021 ett seminarium i syfte att förbättra rapporteringspraxisen och datans kvalitet | EBA

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har förnyat sin datainfrastruktur och tagit i bruk en ny plattform för insamling av bank- och finansdata från samtliga kreditinstitut i Europa. I samband med det ordnar EBA en endags workshop på nätet den 29 juni 2021 kl. 9:15 CEST. På evenemanget behandlas bland annat rapporteringspraxisen i syfte att förbättra datans kvalitet.

Målgruppen är i främsta hand de rapporterande experterna i kreditinstituten. Deltagarantalet är begränsat till två deltagare per organisation.

Anmälan och närmare information finns på EBAs webbplats.