Rapporteringsmeddelande 8.6.2021 – 13/2021

COREP OF C 15.00-blanketten ändras och ska rapporteras varje år fr.o.m. den 30 juni 2021 | EBA

Blanketten C 15.00 COREP OF för rapportering av utlåning mot säkerhet i form av kommersiella fastigheter ändras i och med DPM 3.0 så att den ska rapporteras varje år. DPM 3.0 träder i kraft den 30 juni 2021, dvs. C 15.00-blanketten ska nästa gång rapporteras med uppgifterna per 31.12.2021. Ändringen gäller alla aktörer, dvs. kreditinstitut, filialer och fondbolag som ska lämna in rapporten COREP OF.

Närmare upplysningar:

Kommissionens genomförandeförordning 2021/451

Närmare upplysningar lämnas av

EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi