Rapporteringsmeddelande 19.5.2021 – 10/2021

Ny version av Finansinspektionens Rapporteringsprogram kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst

Finansinspektionens Rapporteringsprogram version 21.0.18 och nya Excel-arbetsböcker för EBAs och EIOPAs rapporteringarna samt ESMAs AIFMD-rapporteringen kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst.

EBA – kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, auktoriserade AIF-förvaltare

 • I Rapporteringsprogrammet har taxonomiändringarna i uppdateringen av version DPM 3.0 för EBAs rapporter beaktats.
 • Följande moduler träder ikraft
  • REM BM - och REM HE -modulerna retroaktivt från och med 31.12.2020
  • AE-, COREP ALM -, COREP LCR DA -, COREP LE -, COREP LR -, COREP NSFR -, COREP OF - och FINREP9-modulerna från och med 30.6.2021
  • COREP FRTB -modulen från och med 30.9.2021
 • Arbetsböcker för DPM version 2.8 till 3.0.1 som är kompatibla med den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet kan laddas ner från Jakelu Distributionstjänst.

 

EIOPA – livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag, tilläggspensionsanstalter

Solvens II – livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag

 • Innehållet i Solvens II -rapportering har inte ändrats.
 • Arbetsböcker för DPM version 2.0.1 till 2.5.0 som är kompatibla med den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet kan laddas ner från Jakelu Distributionstjänst.

Pension Fund – tilläggspensionsanstalter

 • Innehållet i Pension Fund -rapporteringen har inte ändrats.
 • Arbetsböcker för DPM version 2.3.0 och 2.5.0 som är kompatibla med den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet kan laddas ner från Jakelu Distributionstjänst.

 

ESMA – förvaltare av alternativa investeringsfonder

 • Innehållet i AIFMD-rapportering har inte ändrats.
 • Arbetsbok för DPM version 1.2 som är kompatibla med den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet kan laddas ner från Jakelu Distributionstjänst.

 

EBA, EIOPA, ESMA – användning av testrapportermiljön rekommenderas

 • Det är inte tekniskt möjligt att genomföra alla kontroller i Rapporteringsprogrammet. Rapporterna kan skickas till testrapportermiljön för kontroll innan man skickar den officiella rapporten till Finansinspektionen. Användning av testrapportermiljön rekommenderas.
 • Närmare upplysningar Rapportörerna får tillgång till en testrapporteringsmiljö
 • Finansinspektionen rekommenderar att den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet för rapportering används.

 

För mer information vänligen kontakta

 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
  EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EIOPAs Solvens II-rapporteringen:
  S2Helpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EIOPAs PF-rapporteringen
  PFHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om ESMAs AIFMD-rapporteringen
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi