Rapporteringsmeddelande 1.4.2020 – 9/2020

Tilläggstid att rapportera för placerings-, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder | EBA Nationell rapportering (Virati)

Den Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 31.3. preciserat dess tidigare uppmaning till tillsynsmyndigheterna om användning av en viss tilläggstid vid inlämnande av rapporter. I sitt utlåtande uppmanar EBA tillsynsmyndigheterna att ge en tilläggstid på upp till en månad för att lämna in rapporter. Finansinspektionen (FIN-FSA) har uppskattat att placerings-, fondbolag och förvaltare av alternativa fonder på grund av den exceptionella situationen som orsakats av coronaviruset, vid behov, kan använda sig av följande tilläggstider för vissa kvartalsrapporter med ett ursprungligt leveransdatum i maj månad:

  Rapport Ursprungligt leveransdatum Tillägstid
FINREP F tabeller 12.5. + 7 dagar (19.5.)
COREP COREP OF 12.5. + 7 dagar (19.5.)
  COREP LR 12.5. + 7 dagar (19.5.)
  COREP LE 12.5. + 1 månad (12.6.)
AE   12.5. + 7 dagar (19.5.)
VIRATI FA 12.5. + 7 dagar (19.5.)
  FT 12.5. + 7 dagar (19.5.)

Finansinspektionen har dock fortfarande möjligheten att, från fall till fall, begära ovannämnda rapporter från den enskilda enheten inom det ursprungliga leveransschemat. I dessa fall är Finansinspektionen direkt i kontakt med den rapporterande enheten.

EBAs pressmeddelande och ställningstagande.

Närmare upplysningar:

  • Frågor om EBAs ITS-rapportering:
    EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
  • Frågor om Virati-rapporteringen:
    VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi