Rapporteringsmeddelande 18.12.2020 – 32/2020

Uppdaterade valideringsregler från EBA för kreditinstitut | EBA

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler, som gäller kreditinstituts, placerings- och fondbolags rapportering.

DPM-version

St

Deaktiverat valideringsregler

2.6

2

v4786_m, e4902_n

2.9

7

v7339_m, v7349_m, v7354_m, v7355_m, v7356_m, v7367_m, v7476_m

2.10

5

v08911_m, v08912_m, v08913_m, v09362_n, v09363_n

 

Mera information på EBAs webbsidor.