Rapporteringsmeddelande 11.12.2020 – 31/2020

I rapporteringen för liv- och skadeförsäkringsbolagen har Solvens II valideringar uppdaterats | EIOPA

Följande Solvens II DPM 2.5.0 valideringar har avaktiverats i enlighet med EIOPAs den 1.12.2020 publicerade uppdateringen:

BV1156

Närmare uppgifter finns på EIOPAs webbplats.