Rapporteringsmeddelande 11.12.2020 – 30/2020

Finansinspektionens nya Rapporteringsprogram och arbetsböckerna för EBA, EIOPA och AIFMD kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst | EBA EIOPA ESMA

Finansinspektionens Rapporteringsprogram (XBRL/XML) version 20.0.8 och de nya Excel-arbetsböckerna för EBA-, EIOPA- och AIFMD-rapporteringarna kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst.

EBA
• Som en ny sak har Rapporteringsprogrammets arbetsböcker även publicerats för versionen DPM 2.10. Nya moduler i rapporteringen om incitament är REM och REM HE.
• Arbetsböckerna finns även för tidigare DPM-versioner och modulerna i anslutning till dem (2.0.1–2.9.1.1)

EIOPA
• I Rapporteringsprogrammets arbetsböcker har det som en ny sak publicerats en DPM 2.5.0-version för EIOPAs rapportering, vilken nu innehåller rapporter om både Solvens II och pensionsfonder (Pensions Fund).
• Det finns även arbetsböcker för de tidigare DPM-versionerna och modulerna i anslutning till dem (2.0.1–2.4.0)

AIFMD
• Det gjordes inga ändringar i AIFMD-rapporteringen. Finansinspektionens Rapporteringsprogram och arbetsböckerna för AIFMD-rapporteringen är kompatibla med de övriga publicerade arbetsböckerna

Vid problemsituationer kontakta:

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen:
S2Helpdesk(at)fiva.fi

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Pension Funds-rapporteringen:
PFHelpdesk(at)fiva.fi

Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen:
AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi