Rapporteringsmeddelande 2.10.2020 – 26/2020

Covid 19 -arbetsböcker kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst | EBA

EBAs Covid 19 -arbetsböcker och lämplig version av rapporteringsprogram kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst.

Andra rapporter rapporteras i den tidigare versionen av Fiva rapporteringsprogram.

Det första rapporteringsdatumet för Covid 19 -rapporteringen är den 30 september, och data måste rapporteras senast den 11.11.2020.