Rapporteringsmeddelande 24.9.2020 – 22/2020

Revidering av rapporteringssystemet

Finansinspektionen har inlett en revidering av systemet för rapportering av ekonomisk ställning och risker för företagen under tillsyn. För närvarande pågår konkurrensutsättningen av rap-porteringssystemet och valet av systemleverantör kommer att väljas på våren 2021.

Systemrevideringen gäller rapporteringarna EBA ITS, EIOPA ITS, ESMA och de nationella rapporteringarna (Virati). Rapporteringarna överförs stegvis till det nya rapporteringssystemet under 2022–2023. Den närmare tidtabellen fastställs efter att systemleverantören har valts.

I det nya rapporteringssystemet kommer rapportörerna att få tillgång till en Rapportörsportal, i vilken finländska och utländska rapportörer identifieras och befullmäktigas via tjänsten suomi.fi. Kommunikationen mellan Finansinspektionen och rapportören sker via Rapportörsportalen och således frångås kommunikation via e-post.

Rapportörsportalen kommer att innehålla de de enskilda rapportörernas rapporterings-skyldigheter. I Rapportörsportalen kan rapportören antingen ladda ner egna rapporter eller fylla i webblanketterna för de enskilda rapporteringarna. Rapporterna kan lämnas in till Finans-inspektionen även via de gränssnitt som ställs till rapportörernas förfogade (A2A). För CSDR7-, CSDR9- och MMF-rapporteringarna planeras inte några webblanketter, vilket innebär att rapporterna antingen kan laddas ner i rapporteringssystemet i Rapportörsportalen eller skickas via gränssnittet. Respons på den inlämnade rapporten skickas både till Rapportörsportalen och via gränssnittet (A2A).

Produktionen av Finansinspektionens rapporteringsprogram avslutas i takt med att rapporteringen överförs till det nya rapporteringssystemet. Om rapportören även i fortsättningen har behov av att använda program som motsvarar Finansinspektionens rapporteringsprogram, finns det kommersiella tillämpningar på marknaden för rapportering i XBRL- och xml-format.

I det nya rapporteringssystemet är den nationella rapporteringen fortfarande i CSV-format.

Företagen under tillsyn kommer att informeras om hur systemrevideringen framskrider i takt med att det finns ny information.

 

Kontaktinformation

Frågor om revideringen av

rapporteringssystemetNewReportingSystem@fiva.fi