Rapporteringsmeddelande 13.8.2020 – 20/2020

Inbjudan till rapporteringswebbinarium

Finansinspektionen håller ett webbinarium för företag under tillsyn den 23 september 2020 kl. 10.00–11.30 för att gå igenom företagens rapportering.

Under webbinariet behandlas frågor som gäller kreditinstitutens, liv- och skadeförsäkringsbolagens, betalningsinstitutens, arbetspensionsbolagens, värdepappersföretagens och fondbolagens rapportering.

Program:

  • Förnyande av systemet för rapportering av ekonomisk ställning och risker
  • Användning av säker e-post vid rapportering
  • Ny rapportering till Finansinspektionen: Patientförsäkring
  • De viktigaste förändringarna i rapporteringen
  • Att ta hänsyn till i rapporteringen av liv- och skadeförsäkringsföretag
  • Instruktioner för rapportering av Stora exponeringar

Deltagarna kan också skicka in frågor i förväg som kan tas upp under webbinariet. Frågor tas emot på adressen kyselyvastaukset(at)finanssivalvonta.fi till den 17 september 2020.

Webbinariet ordnas i form av ett Skype-möte. Deltagarantalet är begränsat till 250. Webbinariet spelas in och inspelningen läggs ut på Finansinspektionens webbplats under fliken Rapportering. Webbinariet hålls på finska.

Efter anmälan skickas en bekräftelse per e-post med länk till webbinariet.

Anmäl dig till webbinariet senast den 17 september 2020 via länken nedan: Länk till anmälan