Rapporteringsmeddelande 4.8.2020 – 19/2020

EIOPA har publicerat ny Solvens II taxonomiversion 2.5.0 för livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag | EIOPA

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har publicerat taxonomiversion 2.5.0 för Solvens II -rapporteringen. Dokumentation finns på EIOPAs webbplats.

2.5.0 inkluderar bland annat 54 nya valideringar och ändringar av datapunktsnamn. För vidare information se Detailed Change Log och Annotated Templates.

Den nya taxonomin används fr.o.m. årsrapporteringen 2020 och kvartalsrapporteringen Q4 2020.

Närmare upplysningar:

  • S2Helpdesk(at)finanssivalvonta.fi