Rapporteringsmeddelande 8.5.2020 – 14/2020

I rapporteringen för liv- och skadeförsäkringsbolagen har Solvens II valideringar uppdaterats | EIOPA

Följande Solvens II DPM 2.4.0 valideringar har avaktiverats i enlighet med EIOPAs den 28.4.2020 publicerade uppdateringen:

BV692

BV811

BV824

BV870

BV871

BV872

BV1017

BV1051

BV1053

BV1055

Närmare uppgifter finns på EIOPAs webbplats.