Rapporteringsmeddelande 20.4.2020 – 12/2020

EBA har publicerat en ändrad teknisk genomförandestandard för kreditinstitut (ITS) – DPM 2.10 tas i bruk stegvis | EBA

EBA har publicerat en teknisk genomförandestandard (ITS) gällande DPM-modellen som används i myndighetsrapporteringen, XBRL-taxonomins och valideringsreglerpaket som gäller Funding Plans -, Remuneration- och Fraudulent Payments -rapportering. Den nu publicerade genomförandestandarden blir bindande lagstiftning först efter att Europeiska kommissionen har godkänt den och publicerat den i Europeiska unionens officiella tidning.

DPM version 2.10 för datainsamling för Funding Plans - och Remuneration-datainsamling används från rapporteringstidpunkten 31.12.2020. Finansinspektionen (FIN-FSA) kommer att lämna information om Fraudulent Payments –rapporteringen separat vid ett senare tillfälle.

EBA har övergått till en ny modulär publiceringsmodell i och med DPM 2.9-versionen. I den nya modellen publiceras förändringarna i rapporteringsramen vid olika tidpunkter. Förändringarna i rapporteringen träder i kraft från och med tidpunkter som fastställs på basis av publiceringsmodellens tidtabell. Finansinspektionen (FIN-FSA) kommer att informera om nya ITS-publiceringar senare.

EBAs webbsidor om XBRL-taxonomin och DPM-modellen som gäller ITS-rapporteringen

Ytterligare information:

  • EBAs ITS-rapportering:
    EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi