Rapporteringsmeddelande 24.3.2020 – 6/2020

Uppdaterad tabell om rapporteringens omfattning har publicerats | EBA

En uppdaterad FINREP-rapporterings omfattningstabell för kreditmarknadsrapporterare har publicerats. Omfattningstabellen beskriver rapporteringsskyldigheten av finansiell information och den kommer att användas med DPM versionen 2.9 från och med 30.06.2020.

Omfattningstabellens tabellnamn kan ändras genom EU-kommissionens beslut.

Tabellen finns på Finansinspektionens webbplats.