Rapporteringsmeddelande 17.2.2020 – 3/2020

Effekten av Brexit på EBA/ITS-rapporteringen | EBA

Den Europeiska bankmyndigheten (EBA) har planerat att Storbritannien klassificeras som ett EU-land fram till slutet av övergångsperioden dvs. till slutet av år 2020. Från och med år 2021 kommer Storbritannien att klassificeras som ett icke-EU-land.

EBAs ITS-rappoter: FINREP, COREP OF, COREP LR, COREP LE, COREP LCR DA, COREP NSFR, COREP ALM, AE, FP, SBP IMV, SBP CR, SBP RM och RES.

Närmare upplysningar:

  • Frågor om EBAs ITS-rapportering:
    EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi