Rapporteringsmeddelande 24.1.2020 – 01/2020

Valideringarna för Liv- och skadeförsäkringsbolagens Solvens II DPM 2.4.0 och Pension Funds DPM 2.3.0 har uppdaterats i den nyaste versionen | EIOPA

Validerings- och problemlistorna (List of Known Issues) för Solvens II DPM 2.4.0 och Pension Funds 2.3.0 uppdaterades 23.12.2019. Förändringarna har nu laddats till Finansinspektionens rapporteringssystem.

Närmare upplysningar på EIOPAs webbplats.