Rapporteringsmeddelande 6.2.2019 – 5/2019

Rapporteringssystem är överbelastat

Till följd av den stora mängden inlämnade rapporter är Finansinspektionens mottagningssystem överbelastat. Om du har fått meddelandet ”Vi har mottagit ditt mejl och hanterar det enligt våra rutiner”, har rapporten inkommit och sparats i vårt system. Det kan emellertid ta flera timmar för det andra meddelandet, som innehåller rapportens feedback (”Vi har mottagit följande filer”) att komma fram. Vi beklagar den olägenhet som detta medför för rapportörerna.

Frågor kan skickas per e-post till följande adresser:

  • Frågor om EBAs ITS-rapportering: EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
  • Frågor om AIFMD-rapporteringen: AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
  • Frågor om Solvens II-rapporteringen: S2Helpdesk(at)fiva.fi
  • Frågor om Virati-rapporteringen: VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi