Rapporteringsmeddelande 31.12.2019 – 33/2019

EIOPA har publicerat en uppdaterad lista av valideringsreglerna och dokumentet List of known issues | EIOPA

Ändringarna gäller Solvens II -taxonomin 2.4.0 och PF-taxonomin 2.3.0.

Valideringsregler har deaktiverats och fem ny punkter har lagts till i dokumentet List of Known issues.

Närmare information på EIOPAs webbplats

De uppdaterade valideringsreglerna finns tillgängliga i rapportörernas testmiljö den 3 januari 2020.