Rapporteringsmeddelande 18.12.2019 – 32/2019

Uppdaterade valideringsregler från EBA för kreditinstitut | EBA

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler, som gäller kreditinstituts, placerings- och fondbolags rapportering.

DPM-version

St

Deaktiverat valideringsregler

2.9.1

3

v6184_m, v6205_m, v6206_m

2.8.1.1

3

v6184_m, v6205_m, v6206_m

Mera information på EBAs webbsidor