Rapporteringsmeddelande 19.11.2019 – 27/2019

Den Europeiska centralbanken har publicerat en uppdaterad version av EGDQ kontrollerna för kreditinstitutens ITS rapportering (FINREP, COREP)

Den Europeiska centralbanken har publicerat en uppdaterad version av EGDQ kontrollerna för kreditinstitut. Valideringsreglerna innehåller svårhetsgraderna Error eller Warning. Kreditinstituten förväntas efterfölja EGDQ kontrollerna i deras kvalitetssäkringsprocesser. Rapportering i strid med kontrollerna kommer att medfölja i förfrågan om korrigering och förklaring.

Vidare uppgifter om EGDQ kontrollerna finns på Finansinspektionens (FIN-FSA) webbsida: EGDQ -regler.

Frågor rörande EBAs ITS rapportering:

  • EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi