Rapporteringsmeddelande 30.10.2019 – 24/2019

Nya arbetsböcker för Finansinspektionens Rapporteringsprogram rörande pensionsinstituten (Pension Fund) kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst | EIOPA

Finansinspektionens Rapporteringsprogram (XBRL/XML) nya Excel-arbetsböcker för pensionsinstitutens (Pension Fund) datainsamling kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst.

  • Arbetsböcker innehåller korrigerade valideringsregler

EIOPA har uppdaterat Pension Funds dokumentation 18.10.2019.

Frågor om Pension Funds -rapporteringen:

  • PFHelpdesk(at)fiva.fi