Rapporteringsmeddelande 16.9.2019 – 22/2019

Uppdaterade valideringsregler från EBA för kreditinstitut | EBA

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler, som gäller kreditinstituts, placerings- och fondbolags rapportering.

DPM-version St Deaktiverat valideringsregler
2.9.0.1 31 v0853_m, v5319_m, v5320_m, v5321_m, v5322_m, v5323_m, v5324_m, v5325_m, v5326_m, v5327_m, v5328_m, v5329_m, v5330_m, v5331_m, v5476_m, v5477_m, v5478_m, v5479_m, v5480_m, v5481_m, v5482_m, v5483_m, v5484_m, v5485_m, v5486_m, v5487_m, v5488_m, v5489_m, v6357_m, v7338_m, v7536_m
2.8.1 30 v0853_m, v4801_m, v5319_m, v5320_m, v5321_m, v5322_m, v5323_m, v5324_m, v5325_m, v5326_m, v5327_m, v5328_m, v5329_m, v5330_m, v5331_m, v5476_m, v5477_m, v5478_m, v5479_m, v5480_m, v5481_m, v5482_m, v5483_m, v5484_m, v5485_m, v5486_m, v5487_m, v5488_m, v5489_m, v6357_m
2.7.0.1 28 v4801_m, v5319_m, v5320_m, v5321_m, v5322_m, v5323_m, v5324_m, v5325_m, v5326_m, v5327_m, v5328_m, v5329_m, v5330_m, v5331_m, v5476_m, v5477_m, v5478_m, v5479_m, v5480_m, v5481_m, v5482_m, v5483_m, v5484_m, v5485_m, v5486_m, v5487_m, v5488_m, v5489_m
2.6 1 v4801_m

 

DPM-version St Aktiverat valideringsregler
2.9.0.1 1 v5489_m


Mera information på EBAs webbsidor