Rapporteringsmeddelande 5.6.2019 – 14/2019

DPM och Taxonomi 2.4.0 Public Working Draft har publicerats och kan kommenteras | EIOPA

EIOPA Solvens II DPM och taxonomin 2.4.0 Public Working Draft för livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag har publicerats och den kan kommenteras fram till den 30.6.2019.

DPM 2.4.0 publiceras 15.7.2019 och den träder i kraft fr.o.m. rapporteringstidpunkten 31.12.2019.

Närmare uppgifter och filer för nedladdning finns på EIOPAs webbplats.

Frågor om Solvens II -rapporteringen:

  • S2Helpdesk(at)fiva.fi