Rapporteringsmeddelande 16.1.2019 – 3/2019

Nya COREP OF, FINREP9 och Solvens II arbetsböcker för Finansinspektionens Rapporteringsprogram kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst | EBA EIOPA

Finansinspektionens Rapporteringsprogram (XBRL/XML) versions 16.1.11 nya Excel-arbetsböcker för COREP OF, FINREP9 och Solvens II datainsamlingens kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst.

EBA

 • I rapporteringsprogrammets COREP OF arbetsböcker hade ett fel i formelcellerna. Nya arbetsböcker har publicerats för DPM 2.8.1.1 version.
 • I rapporteringsprogrammets FINREP9 arbetsböcker var valideringsregler felaktigt aktiva relaterade till GAAP-modulen. Nya arbetsböcker har publicerats för DPM 2.8.1.1 och DPM 2.7.0.1 versioner.

EIOPA

 • I Rapporteringsprogrammets arbetsböcker har uppdateringarna av EIOPAs DPM 2.3.0 -versions valideringsregler (den sista 12.12.2018) beaktats.
 • Översättningar av Solvens II datainsamling har uppdaterats till DPM 2.3.0.
 • Nya arbetsböcker har publicerats för DPM 2.3.0 version.

 Vid problem vänligen kontakta:

 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
  EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen
  S2Helpdesk(at)fiva.fi