Rapporteringsmeddelande 7.1.2019 – 2/2019

EBA DPM 2.8.1.1 och EIOPA DPM 2.3.0 rapporteringar har lagts till i Finansinspektionens testmiljö I EBA EIOPA

I testmiljön för rapportörerna har i EBA DPM 2.8.1.1 och EIOPA DPM 2.3.0 rapporter lagts till. Rapportörerna kan lämna in rapporter för granskning i testmiljön innan de lämnar den officiella rapporten till Finansinspektionen.

Finansinspektionen välkomnar feedback och utvecklingsförslag gällande testmiljön.

Testmiljön är likadan som Finansinspektionens produktionsmiljö, men på grund av systemtestning kan t.ex. feedbackmeddelandet som rapportörerna får skilja sig från produktionsmiljön.

Testmiljöns e-postadress är TK_rahoitus(at)bof.fi

Frågor och kommentarer kan skickas vie e-post:

  • EBAs ITS-rapporteringsfrågor: EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
  • Solvens II -rapporteringsfrågor: S2Helpdesk(at)fiva.fi