Rapporteringsmeddelande 6.11.2018 – 41/2018

EBA DPM 2.7 – fel i valideringsresponsen | EBA

Rapportörer kan få felaktig respons beträffande valideringsregler för blanketter som inte rapporterats. T.ex. i FINREP9 rapporteringen kan felmeddelande gällande valideringsreglerna v1377_m och v1379_m vara obefogade, om blanketterna som ingår i valideringen (t.ex. F 05.01) inte har rapporterats.

I dessa fall behöver inte nya rapporter skickas.

Tilläggsuppgifter vid behov per e-post, EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi.